OOTD: f/ @lanebryant @citychiconline @byashleystewart @simplyfashion

Blog: http://bellastyles.com/2013/06/14/salon-talk-my-new-remi-fox-hairdo/

  1. trendycurvesbybellastyles posted this